Polyarylate Resin

U polymer

注塑条件/注塑上的注意事项

U聚合物的射出注塑条件和干燥条件、注塑上的注意事项

品牌 气缸温度(℃) 极限
温度
(℃)
模具温度
(℃)
(表面实际温度)
背压
(kgf/cm2
(表压)
干燥
温度
(℃)
干燥
时间
(h)
喷嘴
U-100 350 ~ 370 350 ~ 370 340 ~ 360 310 ~ 330 390 120~140 5~15 140 6~24
UG-100-20 350 ~ 370 350 ~ 370 340 ~ 360 310 ~ 330 390 120~140 5~15 140 6~24
UG-100-30 350 ~ 370 350 ~ 370 340 ~ 360 310 ~ 330 390 120~140 5~15 140 6~24
P-1001 350 ~ 370 350 ~ 370 330 ~ 350 310 ~ 330 390 120~140 5~15 140 6~24
P-3001 330 ~ 350 330 ~ 350 320 ~ 340 290 ~ 310 370 110~130 5~15 140 6~24
P-5001 310 ~ 330 310 ~ 330 300 ~ 320 270 ~ 290 350 100~120 5~15 140 6~24
P-1001A 350 ~ 370 350 ~ 370 330 ~ 350 310 ~ 330 390 120~140 5~15 140 6~24
P-3001S 330 ~ 350 330 ~ 350 320 ~ 340 300 ~ 320 380 100~120 5~15 140 6~24
L-1003PA 350 ~ 370 350 ~ 370 330 ~ 350 310 ~ 330 390 120~140 5~15 140 6~24
PT-3020 330 ~ 350 330 ~ 350 320 ~ 340 290 ~ 310 370 110~130 5~15 140 6~24
C300VN 300 ~ 320 300 ~ 320 280 ~ 300 260 ~ 280 330 100~120 5~15 130 6~24
U-8000 270 ~ 290 270 ~ 290 260 ~ 280 250 ~ 270 300 70~90 5~15 110 10~24
U-8400H 250 ~ 270 250 ~ 270 240 ~ 260 230 ~ 250 290 50~70 5~15 100 10~24
L-8005 270 ~ 290 270 ~ 290 260 ~ 280 250 ~ 270 300 70~90 5~15 110 10~24
LM-8503-10 250 ~ 270 250 ~ 270 240 ~ 260 230 ~ 250 290 70~90 5~15 100 10~24
FUN-8000 280 ~ 300 280 ~ 300 270 ~ 290 260 ~ 280 310 70~90 5~15 120 8~24
UM-8400-20 250 ~ 270 250 ~ 270 240 ~ 260 230 ~ 250 290 70~90 5~15 100 10~24
UM-8430RG 250 ~ 270 250 ~ 270 240 ~ 260 230 ~ 250 290 70~90 5~15 100 10~24
AX-1500 250 ~ 270 250 ~ 270 240 ~ 260 210 ~ 230 290 70~90 5~15 100 10~24
AXG-1500-30 250 ~ 270 250 ~ 270 240 ~ 260 210 ~ 230 290 80~120 5~15 100 10~24
AXF-1500-05 250 ~ 270 250 ~ 270 240 ~ 260 210 ~ 230 290 70~90 5~15 100 10~24
AX-1500W 230 ~ 250 230 ~ 250 220 ~ 240 200 ~ 220 290 40~60 5~15 100 10~24
 1. 在上述的气缸温度中、材料的流动性存在问题时、可以通过将温度上升到极限温度、大幅度改善流动性。
 2. 螺旋背压具有改善混合、排压的效果、因此请务必设定。
 3. 使用热风循环式棚型干燥机时、请将颗粒的积层设定在3cm以下、并在上述条件下进行干燥。
 4. 如果干燥机是除湿型、减压型及真空型、就能够更高效地进行干燥。
 5. 关于吸水率、AX以外的系列必须设定在200ppm以下、AX系列必须设定在2000ppm以下。
 6. 注塑时、请通过送料斗干燥机干燥注塑机上的送料斗等方法、加热送料斗、使颗粒处于干燥温度、避免被吸湿。
 7. 本树脂属于酯系树脂、因此如果树脂中存在过剩的水分、就会在热加工时产生加水分解反应、并降低树脂的分子量及注塑品的质量。请务必遵守干燥条件、同时注意注塑时的再吸湿情况。
 8. 当模具温度低时、会因锐棱部及电路开关部留下较大的残余变形而引起裂缝。关于模具温度、请通过模具表面的实际测量使其保持在上述标准条件中的温度。
 9. 关于注塑机、请选择1shot相当于气缸总容量30~70%的注塑机。
 10. 在注塑机内的滞留时间超过10分钟时、请进行充分的清洁后、重新进行注塑。有时可能会发生烫伤及银色等的外观不良。
 11. 当防锈剂及其它油粘附在模具时、容易发生裂缝、请予以注意。
 12. 在AX系列中、当注塑品表面发生模糊不清的情况时、请在注塑条件方面提高模具温度和气缸温度、并在模具方面采取充分的排气对策。

关于U聚合物的挤压注塑

关于筒管温度设定及树脂干燥、请参照上述事项。详细情况敬请咨询本公司营业部。